02 juli 2007

ɹǝu ʇǝʌnɥ(oʞɔnd) ɥɔo ddn ɐuɹɐbuıssnɟ

.nظ 'ʇǝpuɐpı1 ɹǝbuɐ1ɹoɟ bıp ɹɐpop ǝʇuı ɯos ʇǝp .ɐɹq ǝ ǝʞsuɐʞ ʇǝp uǝɯ 'ʇǝqqoظ pǝɯ ǝʞs ʇʇɐ ɹǝɯɯoʞ ɯos pɐʌ ʇɹɐ1ʞo ǝʇı1 .uǝɹɐɯɯos ı ʇʇıɯ ǝ ʇǝp ʇʇɐ sʇoɹʇ ʞ1oɟ 1ǝp uǝ ɹǝɯɯoʞ ʇǝp ɥɔo ɐɹɐ1ʞ ǝ ɐuɹɐbuıupnظquıʇsǝɟ .ɹǝuoddn ǝʇı1 ɐʇsǝɯ ʇǝp ǝ bɐpı

3 kommentarer:

slacker sa...

Hur fan lyckades du typografera det här!?

Puckohue sa...

http://www.revfad.com/flip.html

slacker sa...

Haha, jag trodde inte att sånt bet på rigida blogspot.