28 juni 2006

Tjänstemannastyre

Angående den här artikeln (läs gärna också denna intervju) om att stadsdelschefer och dylika vill dra in bidrag för en förening efter att en polis gav "en muntlig föredragning av polisen, där de sade att det fanns klara belägg för att medlemmar i styrelsen ingick i organisationer som genomförde våldsaktioner".

Jag kan nu avslöja att det finns klara belägg för att medlemmar i Malmö FF och ett flertal andra stora idrottsföreningar i Malmö och Sverige, samt medlemmar i flera politiska partier på både kommunal och statlig nivå faktiskt är dömda för vålds- och bedrägeribrott - inte bara utpekade utan möjlighet att försvara sig. Jag förutsätter att statliga och kommunala bidrag omedelbart dras in.

I sammanhanget kan det påminnas om att det ligger en ännu outredd JO-anmälan från en polis mot Malmöpolisens olagliga åsiktsregistrering.

Det här är bara ännu ett fragment av hela skiten vi vadar i.

Inga kommentarer: