09 oktober 2007

Parlamentsplatser åt alla!

Mp har ju gått ut och sagt något idag... de vill gärna leka med den mest populära ungen och har kommit på att det lättaste sättet är att utmanövrera de andra som strider om platsen som kronprins.

Skit samma, jag tycker det mest talande är uttalandet om att samarbetet med V är ointressant eftersom det enligt Mp inte skulle gå att driva en valrörelse på de frågor V driver.

Det intressanta är alltså inte politikens innehåll, utan huruvida de frågor man driver kommer att leda till fler eller färre platser i parlamentet.

Det är absolut inget som är utmärkande för Mp, men väl för partipolitiken (och den utomparlamentariska organisationsegoismen).

Det är lite som den omvända situation nyhetspapperstidningarna hamnat i: nu är läsarna den produkt som säljs till kunden - annonsören.

1 kommentar:

Charlotte sa...

Du har onekligen en poäng. Samtidigt, tycker jag, som ett parti bör vara inriktad på att kunna och vilja genomföra sin politik i realiteten, och där fallerar v ibland vilket mp (åtminstone det "styrande skiktet" i mp, som är mer realpolitiskt inställt) helt riktigt noterat.
Samtidigt som ett parti utan större visioner än det för tillfället gångbara blir ett rätt tomt parti.
Det är en jävligt svår balansgång.