25 oktober 2005

Rättvist?

En bekant som förespråkar en aning mer "liberal", eller högerinriktad ekonomisk politik än vad jag skulle göra, skrev nyligen en ganska underlig krönika där han bland annat hävdar att "En medveten konsument kan därför med gott samvete köpa frukt från fattiga länder också om den inte är rättvisemärkt."

Men är det inte så att dessa plantager etc ägs av utländska företag och att ytterst lite kommer de anställda eller staterna till godo. Jag vill minnas att man på gymnasiet fick se kartor över hur infrastrukturen i Afrika var uppbyggd för att frakta naturresurserna till hamnarna, inte för att stärka ländernas ekonomiska tillväxt. Är det inte också så att många av dessa länder av IMF och WB påtvingats strukturprogram som ger dessa utländskt ägda företag skattebefrielser och fackföreningsfria zoner? Och menar han att Sveriges nuvarande ekonomiska situation beror på att det såg ut så i Sverige förr? Själv har jag svårt att se fler likheter mer än att de flesta var väldigt fattiga. Vem ägde exempelvis skogsbolagen och mer intressant: vad hände med de vinsterna?

Han hävdar också att "Konsumenter som väljer den billigaste produkt som uppfyller deras kvalitetskrav, bidrar till en effektiv resursanvändning i samhället" vilket jag fullständigt instämmer med. Men när denna resurs är arbetskraft är inte en effektiv resursanvändning alltid bäst. Ja, om man inte skiter i hur folk har det såklart.

Jag tycker det är bra med löner som ligger över marknadsnivå om marknadsnivån är för jävla låg. Och att en lön ligger på marknadsnivå gör den inte rättvis.

Sen blir inte ekologisk odling mindre ekologisk för att man skriver citattecken runt ordet. Det är bara ett billigt argumentationsknep.

Inga kommentarer: