19 oktober 2005

$8.000 för några ägg

Äggdonation kan ge en del cash i USA, bästa betalning jag hittat är $8.000 i NYC. Annars verkar $5.000 vara en rätt normal förstagångssumma.

Inte vet jag vad det innebär rent medicinskt, mer än att de pumpar i donatorn en massa hormoner för att öka äggproduktionen under en månad, men om man inte mår för dåligt av det verkar det ju som en bra idé om man vill kombinera resande och "jobb".

Inga kommentarer: