19 mars 2008

Nu skäms jag

Jag som skrivit mejl så ofta... och sett upp till Språkrådet så länge... så läser jag detta - naturligtvis i efterhand självklara - inlägg om ordet mejl.

Det heter ju post... hur kunde jag tänka så fel?

Jag tror jag måste sona min idioti genom att med mellan 1000 och 1500 ord...

...[välja] ut två perioder ur bok- och bibliotekshistorien och analysera beträffande dem relationen emellan de rådande samhällsförhållandena, själva boken (skriftsystem, material att skriva på samt bokens form) och villkoren beträffande produktion, distribution och konsumtion av böcker. [Vidare a]nalysera såväl samhällets påverkan på boken som bokens på samhället [och slutligen jämföra] de två perioderna i olika avseenden beträffande främst bokens men även bibliotekens ställning och betydelse.

2 kommentarer:

Johan sa...

Jag tycker att mail, eller mejl, är ett utmärkt låneord. Vi får en klar och tydlig distinktion mellan att fysiskt skicka ett brev, eller ett paket, till någon, och den på många sätt annorlunda kommunikationsformen som ett mail innebär.

//JJ

Puckohue sa...

Nja, jag var kanske slarvig. Översättningen av mail är post, men den svenska översättningen av e-mail är ju e-post, vilket ger oss den distinktion du vill ha.

Jag tycker Svenska datatermgruppen (http://www.nada.kth.se/dataterm) gör ett bra jobb.